Persamaan Diophantine adalah sebutan untuk persamaan yang penyelesaiannya berupa bilangan bulat. Persamaan Diophantine Linear 2 Variabel memiliki bentuk ${ax+by=c}$, dengan a, b, c, x, y semuanya bilangan bulat. Video pertama ini akan membahas konsep serta cara mencari penyelesaian persamaan ${ax+by=1}$ menggunakan algoritma Euclid.